Archives for 26 Apr,2016

You are browsing the site archives by date.

Försäkringskassan backar

Försäkringskassan backar angående utebliven utbetalning av assistansersättning om timredovisningarna kommer in efter den 5:e varje månad efter aktuell månad av utförd assistans. Vid försenad redovisning till Försäkringskassan blir den enda konsekvensen...
Läs mer