Maria Benterud

Maria Benterud

Maria Benterud

Jag har en examen i Social Omvårdnad och jag har under många år arbetat inom kommunen som verksamhetschef för personlig assistans. Jag har även arbetat inom privata assistansbolag med kundansvar innan jag grundade Wheels Assistans.

 

Förutom kompetensen jag erhållit genom mitt arbete med och kring assistans har jag även en son som lever med ett omfattande funktionshinder. Detta innebär att jag även har kunskap kring hur det är att ha assistans i familjen.

Jag är företagets verksamhetsansvarige.