Blog

Granskningen av assistansbolag blir permanent

Assistanskoll har intervjuat Therese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder på Försäkringskassan. Therese ger svar på en hel del frågor om hur granskningen av assistansbolag med höga vinster skall gå till väga.

Att granskningen ska bli permanent, är ett av svaren hon ger.

Läs mer på länken här nedan:
http://assistanskoll.se/20160509-Forsekringskassan-huvudsyf…

/Julia